Monar Markot Rożnowice

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot,  realizuje  zadanie publiczne: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem:  „ Systemowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu w grupie osób bezdomnych”.  Czas realizacji zadania :...

Event integracyjny „Pożegnanie lata”

Event integracyjny „Pożegnanie lata” W Poznaniu odbył się 5 września 2015 roku event integracyjny „Pożegnanie lata”, którego celem było wspólne zapoznanie się mieszkańców Osiedli Antoninek – Zieliniec – Kobylepole. Frekwencja dopisała i na festyn...

Zakończenie realizacji projektu „GOTOWI DO PRACY – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH- BEZDOMNYCH LUB ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ Z TERENU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO”

Informujemy , iż z dniem 30.11.2014r. zakończyliśmy realizację projektu „GOTOWI DO PRACY – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH- BEZDOMNYCH LUB ZAGROŻONYCH BEZDOMNOŚCIĄ Z TERENU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO” Projekt współfinansowany był ze środków PFRON będących w dyspozycji...

Informacja

Jesteśmy już na półmetku.  15 września 2014r. zakończyliśmy rekrutację. Powstały 2 grupy – w Domu Readaptacji Społecznej dla Osób Bezdomnych, Uzależnionych i Niepełnosprawnych, Rożnowice 33, 10 osób i Domu Readaptacji Społecznej wraz z Noclegownią...

II Bieg im. Marka Stefaniaka

W Rożnowicach odbył się 20 września II Bieg im. Marka Stefaniaka, poświęcony pamięci zmarłego w ubiegłym roku twórcy i wieloletniego dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT. Wzięła w nim udział ponad setka biegaczy, zorganizowano...

Droga Krzyżowa 2014 r.

„Nasza Droga Krzyżowa” W Wielką Sobotę zaprosiliśmy mieszkańców naszego domu na rozważania inspirowane Drogą Krzyżową. Któż lepiej niż my, osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, jest w stanie ujrzeć symbolikę zawartą w opisie wydarzeń...